Скачать

1_gerb

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
 Фізико-механічний інститутім. Г.В.Карпенка  Karpenko Physico-MechanicalInstitute
79060, м. Львів, МСП, вул.. Наукова, 5телефони: 8 (032) 263-30-888 (032) 263-70-38факс:       8 (032) 264-94-27електронна пошта: pminasu@ipm.lviv.ua 5, Naukova str., Lviv, 79060, UkraineTel: 380 (32) 263-30-88;380 (32)-263-70-38Fax: 380 (032)-264-94-27EMail: pminasu@ipm.lviv.ua 

 

ЛАБОРАТОРІЯ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРОТИКОРОЗІЙНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТЬ ТРУБОПРОВОДІВ

 

(Атестат акредитації випробувальної лабораторії № 2Т041, дійсний до 26.04.2014 р.)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮДиректор ФМІ НАН України_________________ В.В.ПАНАСЮК

„________”_____________ 2013 р.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ

 

№ 88-43/П – 25                                                                                         виданий 15.04.2013 р.

 

 

1. Заявник

ТОВ «НВП «ЕКО-Країна» Україна, 36009, м. Полтава,

вул. Зеньковська, б. 14

 

2. Підстава Договір № 1109 від 11.03.2013 р.
3. Предмет досліджень Дослідження впливу методів підготовки поверхні на атмосферостійкість системи захисних лакофарбових покрить
4. Виробник ТОВ «НВП «ЕКО-Країна», м. Полтава
5. Дата отримання зразків для випробувань 11.03.2013 р.

 

 

 

  1. Мета випробувань

Випробування проводили з метою визначення атмосферостійкості покриття після обробки поверхні зразків двома методами: технологією ПАТ «КВБЗ» * і технологією ТОВ «НВП «ЕКО-Країна»**, в умовах У1 і УХЛ1 згідно ГОСТ 9.401-91 «Покрытия лакокрасочные. Oбщие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».

 

  1. Опис об’єкту випробувань

Зразки для випробувань виготовлені на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ») і передані замовником в лабораторію сертифікаційних випробувань ФМІ НАН України в кількості 20 штук: зелений колір RAL 6016: зразки № 1-5 та № 11-15, чорний колір RAL 9016: зразки № 6-10 та № 16-20.

Зразки зеленого кольору № 1 і № 11 та зразки чорного кольору № 6 і № 18 відібрані як зразки-свідки. Для випробувань використовували зразки зеленого кольору № 2-5 і № 12-15 та зразки чорного кольору № 7-10 та № 16, 17, 19, 20.

Зразки, що випробовували, виготовлені згідно технологічної документації на вище зазначену продукцію та ГОСТ 8832-76 у вигляді металевих пластинок з низьковуглецевої сталі розмірами 150×70×2 мм з покриттям: один шар ґрунтовки (20 мкм) та два шари емалі (60 мкм).

Перед нанесенням лакофарбових покриттів використовували два методи підготовки поверхні:

 

* — Технологія ПАТ «КВБЗ»:

Підготовка поверхні

Знежирену вручну за допомогою уайт-спіриту поверхню зразків протирали насухо. Потім промивали за допомогою очисної установки «KARCHER» всю поверхню зразків (всього 10 шт.) робочим розчином (3:1, вода: засіб RM081ASF), температура розчину +90 оС. Дозатор подачі миючого розчину (тумблер концентрації) встановлювали на позначку «4». Після того виконували операцію промивки всієї поверхні зразків гарячою водою +90 оС. Потім виконували операції обдування (стиснене повітря) і сушіння поверхні зразків при +40 оС 30 хв.

Фарбування поверхні

Наносили розпиленням один шар грунтовки 3G1112І084509 на основі високоякісного з’єднання синтетичних полімерів, фосфату цинку та інших ефективних антикорозійних пігментів виробництва фірми «Броколор», Німеччина, товщина сухого шару 20 мкм, сушка 30 хв. при +30 оС.

Потім розпиленням наносили 2 шари емалі 3V1195, RAL6016 та RAL9016 виробництва фірми «Броколор», Німеччина. Міжшарова сушка 30 хв. при температурі +30 оС, товщина сухого шару 30 мкм. Остаточне сушіння – природнє, до повного висихання комплексного покриття.

Емаль 3V1195, RAL6016 та RAL6016 на штучній смолі типу BROCOLUX виготовляється на основі високоякісної композиції синтетичних смол і екологічних пігментів, що не містять свинцю.

Загальна товщина системи покриття — 80 мкм

 

** — Пропонована технологія ТОВ «НВП «ЕКО-Країна», з використанням технології підготовки поверхні засобом для обезжирення «Світеко-ОБ» та засобом для обезжирення з інгібітором корозії «Світеко-ОБІК»:

 

 

 

Підготовка поверхні

За допомогою розпилювачана поверхню зразків наносили 50 % водний розчинконцентрату«Світеко-ОБ» (1:1, 50 % води+ 50 %концентрату«Світеко-ОБ»), витримували3-5 хв.Даліпромивализа допомогоюочисної установки»KARCHER» всю поверхнюзразків

(всього 10 шт.) 33 % робочим розчином (2:1,67 % води +33 % концентрату «Світеко-ОБІК» з наявністю інгібітора корозії), температура розчину +90 оС. Дозатор подачі миючого розчину (тумблер концентрації) встановлювали на позначку «4». Після того виконували операцію промивки всієї поверхні зразків гарячою водою з температурою + 90 оС. Потім виконували операція обдування стисненим повітрям і сушіння поверхні зразків при температурі + 40 оС 30 хв.

Фарбування поверхні

Наносили розпиленням один шар грунтовки 3G1112І084509, товщина сухого шару 20 мкм, сушка 30 хв. при +30 оС.

Потім наносили розпиленням два шари емалі 3V1195, RAL6016 та RAL9016, міжшарова сушка 30 хв. при +30 оС. Товщина сухого шару 30 мкм. Остаточне сушіння — природне до повного висихання комплексного покриття.

Загальна товщина системи покриття — 80 мкм.

 

  1. Методи та програма випробувань

Відібрані зразки випробовували згідно діючої в Україні нормативно-технічної документації.

Випробування проводили за таким показником:

  • атмосферостійкість (ГОСТ 9.401-91).

 

  1. Умови проведення випробувань:

— температура, оС                                   — 23±2

— вологість, %                             — 65±5

— атмосферний тиск, мм рт.ст. — 730±10

 

  1. Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки.

Таблиця 1

Найменування Тип, марка, позначення Заводський або інвентарний номер Клас точності похибки № свідоцтва повірки,чинне до
1. Товщиномір «Константа К5» № 256 5-10 % № 1523до 19.07.2013
2. Гігростат Г-4 № 335 2 оС № 35/12-813до 12.12.2013
3. Бактероцидний випромінювач ОБПе-450 м № 0225 не повіряється
4. Камера холоду «Ардо» б/н не повіряється
5. Лінійка металева ГОСТ 427-75 б/н 1 мм № 931до 11.05.2013
6. Блискомір ФБ-2 № 449 4 % № 450грудень 2013

 

  1. Результати випробувань

Результати випробувань та вимоги до фізико-механічних властивостей лакофарбового покриття вантажних вагонів після обробки поверхні зразків уайт-спіритом та подальшому промиванні розчином (3:1, вода:засіб RM-81ASF) і після обробки зразків засобом для обезжирення «Світеко-ОБ» і «Світеко-ОБІК» з інгібітором корозії наведені в таблиці 2.

 

 

Таблиця 2

Назва показника Методивипробу-вань Вимоги ГОСТ 9.401-91 Результати випробувань
Зелений колір, номер зразка Чорний колір, номер зразка
2, 3, 4, 5 12, 13, 14, 15 7, 8, 9, 10 16, 17, 19, 20
1. Зовнішній вигляд покриття ГОСТ 9.032 Клас ІV-VIІ Клас ІV Клас ІV Клас ІV Клас ІV
3. Стійкість покриття до дії кліматичних факторів, цикли ГОСТ 9.401 Метод 215 циклівМетод 315 циклів витримує20 цикліввитримує 20 циклів витримує20 цикліввитримує20 циклів витримує20 цикліввитримує 20 циклів витримує20 цикліввитримує20 циклів
4. Загальна оцінка покриття, бали,не більше:- захисні властивості (АЗ)- декоративні властивості (АД) ГОСТ 9.407

2

2

2

2

2

 

Якісну і кількісну оцінку стану лакофарбового покриття чорного та зеленого кольорів вантажних вагонів після обробки зразків за технологією ПАТ «КВБЗ» та технологією ТОВ «НВП «ЕКО-Країна» здійснювали згідно ГОСТ 9.401-91, ГОСТ 9.407-84, ГОСТ 6992-68.

Кількісну оцінку стану покриття проводили за ГОСТ 6992-68.

Якісну оцінку покриття проводили по п’ятибальній шкалі згідно ГОСТ 9.407-84.

Якісна оцінка стану покриття по декоративних властивостях становить 2 бали (АД2 чорного кольору) та 2 бали (АД2 зеленого кольору). Якісна оцінка стану покриття по захисних властивостях – 1 бал (АЗ1 згідно ГОСТ 9.407). Для визначення терміну служби покриття випробування проводились по методу 2 та 3 ГОСТ 9.401-91. Відсутність корозійних руйнувань після 20 циклів випробувань по методу 2 і 20 циклів по методу 3 гарантує зберігання захисних і декоративних властивостей (АЗ1, АД2, АД2 згідно ГОСТ 9.407) не менше трьох років в умовах помірного У1 та помірно-холодного УХЛ1 клімату.

Таким чином, пропонований метод підготовки поверхні за технологією ТОВ «НВП «ЕКО-Країна» і метод підготовки поверхні за технологією ПАТ «КВБЗ» є одинакові по впливу на термін служби покриття, однак пропонований метод є більш екологічний та вогне – і вибухобезпечний.

 

  1. Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням.

Цей протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований, частково копійований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу лабораторії сертифікаційних випробувань.

 

 

Зав.лабораторією сертифікаційних

випробувань                                                                             В.А.ЧЕРВАТЮК

 

 

Провідний інженер                                                                 Л.В.СТЕХНОВИЧ

 

Інженер 1 категорії                                                                  М.П.ТОМАШЕВСЬКА

 

Скачать